Izuyasu

Kyoto, Shimogyo-ku Higashinotoin-dori Shimo Juzuyamachi-agaru Sasaya-cho 272 , Japan 6008156

Around 10 minutes walk from JR Kyoto station, near Kyoto station & Higashi-Honganji Temple.